Materiały do matury z biologii książka

Matura z biologii umożliwia uczniom studiowanie na wielu ścisłych kierunkach uniwersyteckich. Jest jednym z najbardziej wymagających przedmiotów. Dzięki odpowiednim materiałom uczeń może usystematyzować swoją wiedzę, oraz nadrobić zaległości.

“Biologia. Trening przed maturą. Ewolucjonizm”

– książka składa się z obszernej części teoretycznej, która została uzupełniona licznymi zadaniami, wraz z prawidłowymi rozwiązaniami. Materiał z ćwiczeniami pozwala uczniom zdobyć informację niezbędne na egzaminie maturalnym oraz utrwalić wiedzę. Szata graficzna książki została stworzona w bardzo przejrzysty sposób, co znacząco ułatwia naukę. Treści zamieszczone w podręczniku dotyczą powstania i rozwoju życia na ziemi, mechanizmów ewolucji, powstawania gatunków, oraz rozwoju myśli ewolucyjnej. 

“Biologia. Trening przed maturą. Fizjologia roślin”

– materiał w podręczniku został przestawiony w bardzo przejrzysty sposób, w formie krótkich rozdziałów. Na końcu każdego działu uczeń ma szansę sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu z pytaniami sprawdzającymi zapamiętane informacje. Najważniejsze wiadomości zamieszczone zostały w licznych, dobrze widocznych tabelach i diagramach. Wewnątrz książki znajduje się indeks oraz słownik najważniejszych pojęć. 

“Vademecum. Matura 2022. Biologia”

– vademecum Matura biologia pomoce dostępne w księgarni internetowej, zawiera wszystkie niezbędne treści potrzebne, aby przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Nie zawiera nadprogramowych treści, a wszystkie zawarte w niej informacje są w pełni zgodne z aktualną podstawą programową. Aby uczeń mógł łatwiej przyswoić informacje, materiał przedstawiony został w kolorowych ramkach, tabelach i diagramach. Najważniejsze pojęcia podkreślono pogrubioną czcionką. W celu szybszego znalezienia interesujących nas treści na końcu książki umieszczony został indeks pojęć. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia, które pojawiały się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach, i zostały one oznaczone w widoczny, przejrzysty sposób.